top of page

SAMENWERKEN?

SAMEN SOCIAAL GOED BEZIG!

Mogelijkheden

SociaalGoed zet TalentLabs op tussen ondernemers en de zorg:

 • Door (delen van) het productieproces uit te zetten in het netwerk van samenwerkende sociale werkplaatsen.
   

 • Door individuele talenten vanuit de zorgorganisaties een ontwikkelwerkplek te bieden op de werkvloer bij de ondernemer.

Voordelen Ondernemers
 • SociaalGoed biedt een centrale bemiddeling voor een sociale productie.
   

 • Via het netwerk van SociaalGoed kan men op een toegankelijke wijze invulling geven aan het MVO-beleid, met toegang tot professionele steun vanuit de aangesloten zorgorganisaties.
   

 • SociaalGoed neemt de drempels weg op het gebied van productiemogelijkheden en deadlines, doordat de opdrachten landelijk verspreid kunnen worden over de verschillende aangesloten sociale werkplaatsen met diverse cliënt groepen. Hierdoor heeft u toegang tot een grote waaier aan capaciteiten.
   

 • Door de samenwerking met SociaalGoed kan de ondernemer zijn producten en diensten presenteren met een voor de klant aantrekkelijke boodschap van maatschappelijke betrokkenheid en lokale productie.
   

 • De samenwerking met SociaalGoed creërt verdieping voor de eigen werknemers, waardoor ze zich meer verantwoordelijk en betrokken voelen, en de binding met het bedrijf vergroot.

Voordelen Zorg
 • Werkplaatsen van aangesloten zorgorganisaties worden een interessante gesprekspartner voor grote bedrijven, omdat SociaalGoed hen bundelt in een landelijk netwerk dat zo gezamelijk een groot productiepotentieel heeft.
   

 • Aangesloten sociale werkplaatsen worden via SociaalGoed de mogelijkheid geboden om zich verder te professionaliseren.
   

 • De samenwerking tussen sociale werkplaatsen en grote bedrijven biedt cliënten de mogelijkheid om via werk meer aansluiting te vinden bij de samenleving en zich professioneel verder te ontplooien.
   

 • Een samenwerking tussen sociale werkplaatsen, via het netwerk van SociaalGoed, draagt bij aan een meer professionele ontwikkeling van de commerciële werkzaamheden van de cliënten. Hierdoor kunnen zij meer voldoening halen uit hun werk, hebben zij perspectief op groei en de mogelijkheid tot het uitbreiden van hun zelfstandigheid in de samenleving.
   

 • Deze innovatieve samenwerking tussen zorg
  en de markt biedt de mogelijkheid om voor
  cliënten van de aangesloten zorgorganisaties
  een belangenbehartiging te faciliteren richting overheidsinstanties met een grote draagkracht vanuit het netwerk van aangesloten partners.

bottom of page